MENU
Friday, 18 March 2022 02:13

Tatak-Pisay sa hanayan ng PBO 2022

 

Tatak-Pisay sa hanayan ng PBO 2022
Apat na iskolar ng Pisay-Bicol ang naihanay ang pangalan sa pinakamahuhusay na mag-aaral sa larang ng Haynayan sa buong bansa matapos ang naganap na Philippine Biology Olympiad (PBO) 2022 simula Enero hanggang Marso ng nabanggit na taon.
Dalawang iskolar ng Pisay-Bicol ang parehong umabot ng Top 20 Finalist na kinabibilangan nina Renato F. Bolo III mula Baitang 11– Liknayan at Clark Nelson L. Montesor ng Baitang 12 – Haynayan. Samantala, dalawang iskolar naman ang kinilala bilang Top 55 Semi-Finalist na sina Francis Learnon R. Estoquia at Jeff Bryan A. Himor na parehong nasa Baitang 12 – Haynayan.
Dumaan sila sa mapanghamong proseso ng PBO 2022 na binubuo ng eliminasyong nahahati sa tatlong bahagi, semi-pinal para sa mapipiling 55 kalahok, at ang paghaharap ng matitirang 20 para sa pinal na laban.
Bukod pa rito, isang malaking pribilehiyo sa mga mag-aaral ang makadalo at makilahok sa taunang pang-Haynayang kompetisyong ito bilang tungtungang bato na kung papalarin ay magkakaroon ng pagkakataong maging kinatawan ng Pilipinas sa International Biology Olympiad (IBO).
Kaugnay nito, taas-noong ipinagmamalaki ng Pisay-Bicol ang pagpupunyagi ng apat na kinilalang iskolar. Tunay na kahanganga ang kanilang ipinamalas sa pagtataguyod ng kahusayan sa agham.
Ipinaabot din ng Pisay-Bicol ang taos-pusong pasasalamat kay Maam Hannah Fe A. Emila bilang gurong tagapagsanay, kina Maam Ferly J. Lovete, Jona Lou L. Mesia, Maria Feliciana Benita M. Eloreta, at Sir Gilbert H. Morente bilang mga gurong kabalikat sa paghahanda at paghahasa ng mga kalahok, at higit sa lahat para mga magulang sa kanilang walang sawang suporta at gabay.
Teksto: Slavador Lumbria
Publikasyong Materyal: Glaiza R. Reobilo