MENU
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 159

 

Himig DOST

Dumating na ang bagong pag-asa
Ng ating bansang sinisinta
Ang DOST ay sumilang na
Lingkod ng bayan sa t'wina.

Pagtuklas ng bagong karunungan
Sa iba't ibang uring agham
Ang mithii'y kasaganaan at kaunlaran
Ng ating Lipunan.

Ibandila ang kanyang sagisag
Ya'y tanda ng pagsisikap
Pagtupad ng 'ting pangarap ay biyayang malalasap
Magpugay tayo ng sabay-sabay.

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya'y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni'y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya'y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni'y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.

 

 

PSHS Hymn
English Version

Philippine Science High
Thou stands above with thy thoughts that lift
And fit all thy sons with wings To
lend us flight in the sowing of our gifts.

O Philippine Science High
Thy wisdom arms our youth
As we reach for our dreams
As we strive for our goals
As we search for the untarnished truth.

Philippine Science High
The PSHS in us will grow
And go as we wander o'er
The crests and troughs of the sea of life that flows.

O Philippine Science High
Thy light our beacon be
In our path through the world
In our fight for the right
In pursuit of a glorious thee.PSHS Hymn
Bicol Version

Philippine Science High
Ladawan nn kadonongan
Kaaraman dagdagan
Sa pagheras nin samong kakayahan.

O Philippine Science High
Kusog nin mga joven
Na maabot an pag-mawot
Makamtan katuyuhan
Makua an katotoohan.

Philippine Science High
An PSH magtalubo sa samo
Sa paglakaw niamo
Sa pag-hampang sa agyat nin buhay.

O Philippine Science High
Ika an samong ilaw
Sa samuyang paglakaw
Sa dalan nin kinaban
Makamtan ang kamurawayan.

 

Panata ng Bayan sa Kalikasan


Sumusumpa ako sa ngalan ng bukas
Na ipagtatanggol ko ang kalikasan
Mamahaling tapat, upang tayong lahat
Ay magtamasa ng biyaya ng Maykapal.
Bawat hakbang nitong sumpa ay aking gagawin
Sa salita, sa isip, at gawa
Nang ang pagtatanggol sa kalikasan
Ay maging taos pusong panata ng bayan

Sumusumpa akong aalagaan ko
Sumusumpa akong kakalingain ko
Ang kalikasan at kapiligiran ko
At pagmumulan ito ng bagong pag-asa.

Sumusumpa akong aalagaan ko
Sumusumpa akong kakalingain ko
Ang kalikasan at kapiligiran ko
At pagmumulan ito ng bagong pag-asa.

Sumusumpa akong gagawing ko ang lahat ng aking makakaya
Upang maging ligtas at magandang tahanan ang mundo
Para sa ngayon at sa hinaharap na salinlahi.

Isang sumpang maghahatid ng bagong pag-asa
At pagmumulan ng tunay na pag-unlad
Tulungan nawa ako ng Maykapal
Tulungan nawa ako ng Maykapal.

 

 

Panunumpa ng Lingkod Bayan (2021)


Ako ay isang lingkod bayan.
Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan.
Maglilingkod ako nang may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan.


Magiging mabuting halimbawa ako, at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa
aking kapwa lingkod bayan.


Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay
mapaglingkuran ko nang buong kahusayan ang sambayanan.


Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan.
Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan.


Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan at
makabansa.


Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng
matatag, maginhawa, at panatag na buhay.
Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng Maykapal.