MENU
Sunday, 04 April 2021 23:12

ACADEMIC BREAK: APRIL 5-9, 2021

Sa likod ng bawat pahina ng kuwaderno ng buhay
Subuking hanapin ang iyong kaligayahang tunay
Kung kaya't pansamantala mong isara ang aklat
Nang sa kalayaan nitong mundo'y muling mamulat.
Pahinga muna tayo sa online class at modyul mga eskolar!
Gamitin at ilaan ang oras sa sarili at pamilya.
Tandaan mong hindi lahat ng break masakit, lalo na kung sa akademik.